Cymbidium orkidé skötsel

I denna guide:

Cymbidium är namnet på ett genus i orkidéfamiljen Orchidaceae. Vi känner för närvarande till 52 olika arter tillhörande detta genus, men endast ett fåtal av dem odlas kommersiellt eftersom de flesta föredrar att köpa någon av de många hybrider som skapats från de ursprungliga Cymbidiumarterna. I Asien har Cymbidium orkidéer odlats och kultiverats i över tusen år. Under den Viktorianska eran fick Europa upp ögonen för dessa vackra orkidéer, och de är idag fortfarande flitigt använda i blomsterarrangemang, och som knappnål- och handledsblommor. Många Cymbidium orkidéer fungerar bra som krukväxter och de är inte särskilt svårskötta. I varmare delar av världen planteras de ibland utomhus som trädgårdsväxter.

Cymbidium

Cymbidium orkidé – plantering och omplantering

Att välja ett substrat som är bra på att snabbt leda bort vatten är oerhört viktigt om du vill att din Cymbidium orkidé ska må bra. Om orkidén kommer att exponeras för varma somrar kan en förhållandevis finkornig orkidémix användas. Om somrarna där du bor är mildare, är istället en barkmix för jordväxande orkidéer att rekommendera. En Cymbidium orkidé bör omplanteras vart annat eller vart trejde år, såvida inte substratet blir dåligt tidigare. Om du lever på norra halvklotet är perioden mellan februari och juni bäst för omplantering.

Cymbidium orkidé – temperatur

De vilda Cymbidium orkidéerna växer i tropiska och subtropiska delar av Asien, men eftersom de oftast återfinns på mycket höga höjder är de vana vid förhållandevis låga temperaturer, särskilt jämfört med tropiska och subtropiska orkidéer från lägre liggande områden. Att hålla sina Cymbidium orkidéer i en ideal temperatur är därför inte speciellt svårt. De kan hantera temperaturer ned till 7˚ C, och många plantor har till och med överlevt kalla nätter där temperaturen sjunkit under -2˚ C under flera timmars tid. Detta kräver dock att orkidén är frisk och väletablerad, och frost bör alltid undvikas i möjligaste mån. Blomstänglar, knoppar och blommor är extra känsliga mot köld och bör inte utsättas för temperaturer under 2˚ C. Under sommaren kan Cymbidium orkidéer klara av förvånansvärt höga temperaturer, men de mår bäst om de får kylas ned av svala nätter där temperaturen sjunker ned till 10-18˚ C.

Cymbidium orkidé – ljus

En av de förmågor som bidragit till Cymbidium orkidéernas enorma popularitet är att dessa arter klarar av att blomma även på vintern när ljuset är mildare och dagarna kortare. De bör alltid skyddas mot stark middagssol, och mår bäst av morgon och eftermiddagssol. Om bladen börjar bli gulaktiga har orkidén troligen utsatts för alltför stark sol. Om bladen istället blir mörkgröna är det ett tecken på att din orkidé behöver mer ljus. Den ideala bladfärgen är ljusgrön.

Cymbidium orkide

Cymbidium orkidé – vatten

Att ge en Cymbidium orkidé rätt mängd vatten kan vara något av en balansakt, eftersom det lätt blir för mycket eller för lite, för ofta eller för sällan. En generell regel säger att man ska vattna sin Cymbidium orkidé var 7-10 dag, men denna regel måste givetvis anpassas till förhållandena i just ditt hem eller kontor. Både temperatur, ljus, luftfuktighet och hur väl substratet leder bort vatten spelar in. Att låta orkidén stå med blöta fötter måste alltid undvikas.

Cymbidium orkidé – näring

För optimal näringstillförsel behöver du två olika sorters orkidénäring: en som är kväverik och en som innehåller mindre kväve. Om du bor på norra halvklotet ska orkidénäring med mycket kväve användas mellan februari och juli, medan den andra sorten används resten av året.