Blommande Krukväxter

En mycket stor del av de växtarter vi idag håller som krukväxter kan föröka sig genom att producera blommor, men termen blommande växter används framförallt för arter som hålls primärt för sina vackra eller särskilt väldoftande blommor. Svärmorstunga (Sansevieria trifasciata) kan t ex blomma när den hålls som krukväxt men brukar räknas till de gröna krukväxterna eftersom den primärt hålls för sina vackra långsmala blad, inte för sina förhållandevis oansenliga blommor.

orkide

orkide

Växter producerar blommor för att föröka sig sexuellt. Blommor är dock inte ett krav för att en växt ska kunna reproducera sig sexuellt, kryptogamerna bildar t ex sporer istället för blommor. Ormbunkar, lummerväxter och fräkenväxter är alla exempel på växter som förökar sig genom sporbildning och alltså aldrig blommar. Bland de blommande krukväxterna är det vanligast att blomman innehåller både honliga och hanliga könsorgan, men det finns arter där honliga och hanliga könsorgan aldrig förekommer i samma blomma eller ens på samma planta.

Den honliga delen av en blomma kallas pistill och sitter oftast i centrum av blomman, precis ovanför fruktämnet. De hanliga könsorganen kallas ståndare och i deras ståndarknappar bildas mikrosporer som så småningom utvecklas till pollenkorn. För att befruktning ska ske måste pollenkorn överföras till pistillen. Detta kan ske på många olika vis, t ex med hjälp av vinden eller genom att blomman lockar till sig djur. När vi håller blommande växter inomhus kan vi ibland behöva hjälpa naturen på traven för att befruktning ska ske. Om du inte har lust att släppa in bin, getingar, humlor, fjärilar eller något annat djur som kan se till att befruktning sker kan det ofta fungera att pensla blommorna med en mjuk pensel och därigenom sprida pollen till pistillerna. Du bör dock komma ihåg att vissa blommor har mycket sinnrika konstruktioner och ofta är de anpassade för att bara en viss art ska kunna hjälpa till med befruktningen. Vissa svenska blommor kan t ex enbart befruktas med hjälp av humlor i naturen, medan vissa tropiska växter kräver kolibris eller fladdermöss. Om man vill få sådana komplicerade växter att sätta frö när de hålls som krukväxter inomhus kan det krävas en särskild teknik när man penslar blommorna.

Idag hålls växtarter från hela världen som blommande växter i våra hem och det är därför svårt att ge några generella skötselråd som passar alla sorters blommor. Den säkraste vägen att gå är att ta reda på vilken art det är man har och söka upp specifik information om just den arten och dess omvårdnadskrav. Ofta handlar det om att anpassa sin hemmiljö så att den påminner om den del av världen som plantan härstammar från. Många krukväxter uppskattar t ex en luftfuktighet som är betydligt högre än den vi brukar ha i våra svenska hem.

ökenros

ökenros

Generellt sett brukar blommande växter kräva mer ljus än gröna växter, men det finns många viktiga undantag. De kan också vara viktigt att anpassa gödningen för att kunna njuta av frodiga blommor under så långa perioder av året som möjligt. En blommande växt brukar också behöva mycket vatten, men även här finns det många undantag. Det finns t ex växter som är anpassade för att blomma i slutet av torrsäsongen så att fröna ska vara redo att gro när regnsäsongen kommer.

Blommande krukväxter:

Amaryllis
Apostlalilja, tolv apostlar
Bägarranka
Begonia
Blomstervagga
Bougainvillea
Cyklamen
Doftranka
Engelsk Pelargon
Flamingoblomma
Flitiga Lisa
Fönsterviva
Fredskalla
Frostbegonia
Fuchsia
Gerbera
Gloxinia
Hibiskus
Julkaktus
Julstjärna
Juvelblomma
Kornettblomma
Lyckoklöver
Ökenros
Påskkaktus
Passionsblomma, Kristi korsblomma
Pelargon
Porslinsblomma
Pussmun
Saint Paulia
Spanskpeppar
Toffelblomma
Änglatrumpet