Kaninfotsbräken

I denna guide:

DAVILLIA FEJEENSIS

Kaninfotsbräken är en slags ormbunke som ursprungligen kommer ifrån Fiji. Det är en kompakt växt som inte skräpar ner som andra ormbunkar gör. Bladen är tunna och spetsiga, typiska ormbunksblad. Färgen på bladen är mellangröna ibland mot det blåaktiga hållet. Den har ett luftigt växtsätt och när växten har mognat kommer den att utveckla köttiga rötter. Dessa krypande jordstammar klamrar sig fast vid krukan. Det är dessa rötter som har gett Kaninfotsbräken dess namn. De är nämligen täckta av små brungråa hår som gör att de ser ut som små kanintassar. Kaninfotsbräken blir oftast mellan 40-45 cm höga och 45-50 cm breda.

DAVILLIA FEJEENSIS

LJUSBEHOV

Kaninfotsbräken vill ha mycket sol men de trivs inte bra i ett fönster som vetter mot söder eller väster. Där blir solljuset för starkt och den kan bränna hål i bladen och göra det alldeles för varmt för växten. För höga temperaturer gör att jorden torkar ut snabbare och plantan kan inte då ta tillvara på fukten i jorden. Därför trivs den bäst om den får stå i ett norr- eller östfönster med lagom solljus.

VATTNING

Kaninfotsbräken är en speciell ormbunke som inte har exakt samma behov som en vanlig traditionell inomhusormbunke. Den vill till exempel inte ha lika mycket vatten. Jorden bör torka ut något innan den får mer vatten, Räkna med att den översta fjärdedelen av jorden behöver vara torr innan nästa vattning sker.

GÖDNING

Under Kaninfotsbräkens aktiva växtfas kan du ge den extra näring. Införskaffa ett gödsel som är anpassat för den här plantan och späd ut den till halva sin styrka. Under vår, sommar och höst kan du ge gödning varannan vecka men ingenting under viloperioden på vintern. Om den får för mycket gödning kommer kanterna på bladen att brännas sönder.

TEMPERATUR

Temperaturen bör ligga mellan 18.3°-23.9°C (65°-75°F) under dagen för att sedan sänkas 10° under natten.

LUFTFUKTIGHET

Kaninfotsbräken gillar en miljö med omkring 40-50% luftfuktighet.

OHYRA

Kaninfotsbräken råkar bland ut för olika skadedjur såsom ullsköldslöss och sköldlöss. Använd inte något insektsmedel på den här växten för det kan skada de sköra bladen. Doppa istället en bommulspinne i alkohol och ta bort alla löss du kan se. Är plantan hårt angripen kan du behöva klippa bort hela bladet.

SJUKDOMAR

Kaninfotsbräken är vanligtvis resistent mot sjukdomar.

JORD

Kaninfotsbräken växer som bäst om de planteras i en jord som består av hälften vitmossa, hälften bitar av bark.

KRUKA

Kaninfotsbräken med sina speciella rötter vill helst planteras i en grund kruka så deras ytliga rotsystem kan fylla krukan. När krukan är fylld av rötter, vanligtvis vartannat år, är det dags att plantera om den.

BESKÄRING

Kaninfotsbräken behöver sällan beskäras.

FÖRÖKNING

Kaninfotsbräken förökas bäst genom delning. Det gör du genom att dela de köttiga rötterna. Gör det så försiktigt du kan utan att skada dem. Se till att det finns en del av stammen med rötterna när de delas.

VILOPERIOD

Under vintern har Kaninfotsbräken sin viloperiod. Då är det mindre solljus, mindre vattning och lägre temperatur som gäller. En temperatur omkring 12.8°C (55°F) gör att växten går ur sin aktiva växtfas och går in i viloläget istället.

GIFINFORMATION

Kaninfotsbräken är inte giftig.