Palmer

palm blad

Palmer är en familj hjärtbladiga träd och buskar som innehåller över 2000 olika arter. Det vetenskapliga namnet på denna familj var tidigare Palmae, men är numera Arecaceae. Carl von Linné kallade palmerna för växtvärldens furstar och ansåg att de både hade ett vördnadsbjudande utseende och var till stor nytta för människan. Arkeologer har hittat palmfossil som är över 70 miljoner år gamla, vilket gör Arecaceae till en av de allra äldsta familjerna i gruppen gömfröväxter.

En majoritet av arterna hör hemma i tropiska och subtropiska delar av världen, och i Sverige är det därför vanligast att man håller palmer som krukväxter, inte som trädgårdsväxter. Det finns dock palmer som hör hemma i kyligare delar av världen och du kan t ex hitta Trachycarpuspalmer på 2000 meters höjd i Himalayas berg. Den här sortens palmer har inga problem med att överleva snöiga vintrar och en handfull arter används idag som gatuträd i södra Sverige, bland annat Trachycarpus wagnerianus och väderkvarnspalmen Trachycarpus fortunei. Ett annat alternativ för den som vill ha palmer i sin svenska trädgård är Rhapidophyllum hystrix som härstammar från södra USA.

Palmer har hållits som krukväxter i Sverige under lång tid och man vet också att palmer var populära i svenska parker under 1800-talet. När hösten kom plockade man in palmerna och använde dem som krukväxter inomhus för att skydda dem mot kylan. Europa har bara två inhemska arter och ingen av dem hör hemma i norra Europa. Phoenix theophrastii härstammar från Kreta och de södra delarna av Turkiet, medan den europeiska dvärgpalmen Chamaerops humilis växer vilt i Frankrike, Italien, Spanien, Portugal och Malta.

Några exempel på palmarter som är vanliga som krukväxter eller trädgårdsväxter i Sverige är Bergspalm (Chamaedorea elegans), Yuccapalm alt. Jättepalmlilja (Yucca elephantipes), Chilensk vinpalm (Jubaea chilensis), Sabal minor, Serenoa repens, Brahea armata, och Rhapis excelsa. Eftersom det finns så många olika sorters palmer är det svårt att ge några skötselråd som passar alla de palmarter som hålls som krukväxter i Sverige. Innan man skaffar en viss art bör man försöka ta reda lite på om vilka skötselkrav den har samt hur stor den kan bli. Vissa palmer har ett mycket kompakt växtsätt medan andra blir långa och rangliga med bladverk i toppen. De allra flesta arter är träd, men det finns även palmbuskar och palmlianer. Om du vill att din palm ska ge frukt, t ex dadlar, kan det vara bra att söka efter specifik information om det för ofta finns det saker man som krukväxtodlare kan göra för att öka chansen för fruktsättning.

De allra nyaste bladen på en palm är vanligen hela, men efterhand slitsas de mer eller mindre djupt. Blommorna hos en palm utvecklas från blomställningen, vilken hos de flesta arter är en stor, grenig kolv. Hos vissa arter, inklusive de populära sagopalmerna, sitter blomställningen i toppen av stammen. Fram till utsprickningen är blomkolven skyddad av ett hölster som kan vara mycket hårt. De flesta palmarter producerar ett stort antal blommor varje gång de blommar; oftast av bara ett kön. Efter en tid bildas en frukt, t ex en kokosnöt.

Palmer och palmliknande växter:
Bergspalm
Dvärgdadelpalm
Flaskpalm
Fiskstjärtspalm
Kokospalm
Yuccapalm

palm