Krukväxtgödning

Växter behöver inte bara ljus, koldioxid och vatten, de behöver näring också. Hälsotillståndet och tillväxten hos en växt beror till stor del på balansen mellan ljus, koldioxid, vatten och näring och vilken ratio mellan de olika faktorerna som just din krukväxt mår bäst av beror på vilka förhållanden den är van vid från naturen.

För att kunna ta hand om en krukväxt på bästa sätt är det viktigt att läsa på om hur mycket gödning arten vill ha. Övergödning är lika farligt som näringsbrist så det är viktigt att veta vad man gör. Det är också viktigt att tänka på att mängden och typen av gödning en krukväxt behöver kan variera stort under året. Slutligen bör nämnas att gödning ofta kan användas för att få växten att göra som du vill. Vill du att din växt ska växa sig lång och smal, eller föredrar du låg och robust? Vill du att den ska blomma och sätta frö, eller vill du att den koncentrerar sig på tillväxt?

När det kommer till växtgödning brukar man skilja på naturgödsel och handelsgödsel, där naturgödsel består av t ex kompost, benmjöl och guano, medan handelsgödsel består av industriellt behandlade mineraler. En av de vanligaste formerna av handelsgödsel är NPK gödsel, vilken innehåller kväve, fosfor och kalium. Förkortningen NPK syftar på de vetenskapliga förkortningarna av dessa tre grundämnen. Handelsgödsel är även känd som mineralgödsel.

För lite gödning

En växt som inte får tillräckligt med gödning kan drabbas av näringsbrist. Näringsbrist kan ta sig många olika uttryck. Krukväxten kan uppvisa dålig tillväxt, de nya blad som produceras kan bli mindre än tidigare, och hela plantan kan se blek och sjuk ut. Växten kan också börja tappa sina nedre blad i takt med att nya blad utvecklas, vilket beror på att plantan inte kan förse fler blad med näring. Den måste därför släppa ett gammalt blad för varje nytt blad som utvecklas.

För att komma till rätta med problemet bör du läsa på om arten och försöka luska ut vilken typ av näring den föredrar, hur näringen bör ges, samt under vilka perioder på året som plantan ska gödas. Många svenska krukväxter uppskattar att få en låg dos krukväxtnäring i vattnet varje gång de vattnas från våren till hösten, men det gäller definitivt inte alla. Oftast är en låg dos som ges ofta att föredra framför en hög dos som ges en gång i veckan eller ännu mer sällan. Om jorden hos din krukväxt är kompakt och full av rötter räcker det inte att fylla på med mer näring, du behöver plantera om växten.

För mycket gödning

Som nämnts ovan kan för mycket gödning vara lika farligt som näringsbrist för en krukväxt, eftersom de skapar en obalans hos plantan. De exakta symptomen beror på vilket eller vilka ämnen som överdoserats. Om du ger din krukväxt alldeles för mycket kväve kan bladen bli mörkt gröna och blomningen försenas eller utebli helt. Plantan kan också bli lös och växa till sig för fort. Kväveöverskott kan också skada rötterna vilket i sin tur kan orsaka intorkade partier på blad och blommor. Särskilt tydligt brukar det vara längs kanterna av bladen.

Om du råkat ge din krukväxt för mycket av något näringsämne är det säkrast att plantera om den i näringsfattig såjord. Lämna kvar så lite som möjligt av den gamla näringsrika jorden. När din krukväxt verkar må bra igen bör du göra ytterligare en omplantering, från såjord till vanlig krukväxtjord. Du bör också läsa på om din växt för att ta reda på hur du ska göra med gödningen i framtiden för att undvika nya problem.