Krukväxtsjukdomar och ohyra

Våra krukväxter kan drabbas av en lång rad sjukdomar och parasitangrepp och det är därför viktigt att hålla koll på sina växter så att man kan upptäcka problem innan de hinner växa sig alltför stora. Ju länge man väntar med att behandla en sjukdom desto svårare brukar det vara att få bukt med den. Dessutom kan problemet hinna sprida sig till andra krukväxter i hemmet.

Till att börja med är det viktigt att noggrant undersöka alla nya växter man tar in i sitt hem. Även om du köper dina krukväxter från en välskött affär eller plantskola finns det alltid en viss risk för att du får med dig objudna gäster. Titta noggrant igenom växten, gärna med förstoringsglas, för att upptäcka tidiga tecken på problem. Det kanske känns fånigt och tidskrävande, men det kan spara dig väldigt mycket jobb och pengar i längden. Om du har krukväxter i ditt hem som du är särskilt rädd om eller krukväxter som du vet är extra känsliga kan det vara bra att placera nya krukväxt i ett annat rum till att börja med. Har du oersättliga växter kan en ännu strängare form av karantän behövas.

bladlus

Ros angripen av bladlöss

Att man håller koll på de nya krukväxter man för in i sitt hem innebär dock inte att man kan andas ut, för parasiter kan hitta många andra sätt att ta sig in, t ex via ett öppet fönster. Man bör också ha i åtanke att många av de problem som våra krukväxter råkar ut för inte beror på parasiter utan på att vi inte sköter om dem som vi borde. Precis som människor kan krukväxter till exempel drabbas av bristsjukdomar om de inte får tillräckligt med näring.

Ett annat problem som man bör vara uppmärksam på är att ett förhållandevis lindrigt angrepp av skadeinsekter kan göra det möjligt för bakterier, virus, svampar och andra opportunistiska organismer att attackera en krukväxt. I vanliga fall skulle växten kunna hantera dessa skadegörare, men nu när den redan är försvagad av skadeinsekter kan det visa sig vara omöjligt för den. Det samma gäller givetvis en krukväxt som försvagats av olämpliga temperaturer, drag, för mycket eller för lite sol, näringsbrist, olämplig vattning, och så vidare. Det är därför viktigt att aldrig ignorera små problem hos en krukväxt eftersom de kan bana väg för rejäla skador.

Miljöproblem som kan orsaka sjukdom hos växter

Om din krukväxt börjar visa tecken på att inte må bra behöver det inte röra sig om ett skadedjursangrepp, det kan lika gärna handla om att den inte trivs med sin skötsel. Försök ta reda på vilka förhållanden just din art föredrar. Lägg särskild vikt vid att försöka hitta svar på följande frågor.

  1. Hur mycket vatten vill din krukväxt ha och i vilken form? Många små skvättar eller en rejäl rotblöta?
  2. Vilken luftfuktighet mår krukväxten bäst av?
  3. Är jorden tillräckligt bra på att dränera?
  4. Bör växten överhuvudtaget vara planterad i jord eller skulle den må bättre som klängväxt?
  5. Är näringstillförseln optimal?
  6. Är ljusmängden och ljusstyrkan optimal?
  7. Är dag- och nattemperaturen optimal?

Vanliga skadegörare på krukväxter

En lång rad olika organismer kan angripa krukväxter, från mikroskopiska virus till stora luskolonier. I Sverige är bladlöss, sköldlöss, ullöss och mjöllöss (vita flygare) de vanligaste lussorterna på krukväxter. Två andra insekter som kan ställa till problem för krukväxter är trips och hoppstjärt. Trips är 1-2 mm långa medan hoppstjärtar är 2-4 mm. Sorgmyggor och vattenflugor är två flygande insekter som är lätta att blanda ihop, men det är bara sorgmyggan som kan skada krukväxter. I de allra flesta fall är dock även sorgmyggan ofarlig. De vuxna djuren lämnar växterna ifred och sorgmyggelarverna föredrar att äta svamp och dött organiskt material. De kan dock orsaka problem för unga rötter, t ex på sticklingar, och i sällsynta fall har de sätts angripa vuxna krukväxter. Växthusspinnkvalster och falska spinnkvalster tillhöra båda klassen spindeldjur och är alltså inte insekter. Falska spinnkvalster är särskilt svårbekämpade och ibland måste man kasta hela växten för att förhindra spridning. Om du upptäcker blomkruksmask i jorden hos en frisk planta är det inget att oroas över eftersom dessa maskar lever på döda och döende växtdelar och inte skadar krukväxten. Slutligen finns det flera olika sorters svampar som kan angripa krukväxter och där är mjöldagg är en av de absolut vanligaste.