Fuchsia, Bloddroppe

Namn: Fuchsia, Bloddroppe
Vetenskapligt namn: Fuchsia spp

Fuchsia

Storlek: Buske som varierar kraftigt i storlek. Där finns mindre arter som blir ca 2 decimeter höga, men även större buskar på upp till 4 meter, och träd som kan bli 12-15 meter höga.

Läge: Mindre fuchsior trivs i fönster, gärna i östligt eller västligt läge. Odlas annars bäst i trädgård, balkonglådor eller liknande. Hängfuchsia bör planteras i en rymlig kruka och ha god möjlighet till dränering. Fuchsian är i de flesta fall inte frosttålig.

Blomning: Med rätt omvårdnad, kan fuchsian blomma flera månader i sträck under sommarhalvåret. Hängande eller kjolliknande blommor med fyra långa och smala foderblad, samt fyra kortare kronblad.

Vattning: Vattnas ofta under sommaren för att undvika uttorkning och risk för att blommorna faller av. Under vinterhalvåret vattnas de mer sällan.

Gödning: Näringslösning varje vecka under sommarhalvåret. Ingen gödning vintertid. Fosfor i gödningen underlättar blomningen.

Jord: Väl dränerad jord, gärna uppblandad med sand, torv och kompost.

Förökning: Förökas på vintern med hjälp av frön, eller med sticklingar under april-juli.

Fuchsia blomma

Allmänt: Fuchsian består av ett växtsläkte omfattande cirka 100 arter. Den har sitt ursprung i flera olika delar av världen, såsom Sydamerika, Centralamerika, Nya Zeeland och Tahiti. Där finns uppskattningsvis åtminstone 3 500 varianter inom de olika artgrupperna. Dess namn bär den efter en tysk botaniker vid namn Leonhart Fuchs.

I Sverige har fuchsian varit en populär prydnadsväxt sedan början av 1900-talet. Idag finns många varianter av fuchsia som bär blommor i många olika färger och där även växtsättet kan variera kraftigt.

Fuchsian anses vara relativt lättodlad, men är också känslig för uttorkning under växtperioden, samt kan få problem med bladlöss och vita flygare om den saknar rätt växtförhållanden. Det finns gott om råd för hur man ska få en Fuchsia att blomma och må bra, men ofta kan egen uppfinningsrikedom vara precis lika givande.

Fuchsia bloddroppe