Passionsblomma, Kristi korsblomma

Namn: Passionsblomma, Kristi korsblomma
Vetenskapligt namn: Passiflora caerulea, Passiflora spp

passiflora passionsblomma

Storlek: Ranka som kan bli upp till 6 meter lång i sin naturliga miljö. Det finns också varianter inom släktet som växer som buskar och träd och storleken kan variera kraftigt.

Läge: Bör stå ljust, gärna i direkt solljus. Trivs bra i trädgårds- eller balkongmiljö, men blomningen riskerar att utebli om den står för varmt eller torrt.

Blomning: Blommorna blir upp till 8 cm i diameter, är vita med en blå bikrona bestående av en mängd små och avlånga blad. Passionsblomman är sommarblommande, men kan behöva ”skrämmas” till att blomma genom att man minskar vattning och gödning under en tid.

Vattning: Vattnas rikligt under tillväxtperioden, och extra mycket om det är väldigt varmt. Vintertid behövs inte lika riklig vattning och det översta jordlagret kan få torka ut mellan vattningarna.

Gödning: Vanlig växtnäring ges i normal dos var fjortonde dag under sommarhalvåret. Under vintern behövs ingen näring.

Jord: Vanlig krukväxtjord fungerar bra. Omplantering sker bäst under våren.

Förökning: Förökas genom sticklingar. Skär av sticklingen alldeles under ett blad och sätt den sedan i vatten eller plantera den direkt i jord och med en skyddande plastpåse över. Frösådd fungerar också, men det kan ta tid innan fröna börjar gro.

passionsblomma

Allmänt: Passionsblomman upptäcktes av katolska präster i Sydafrika under senare delen av 1500-talet. Namnet kommer sig av att växtens blommor sågs som symboler för Kristi lidande. Den fransliknande bikronan skulle symbolisera Kristi törnekrona , blombladen symboliserade apostlarna, de fem mörka ståndarna symboliserade såren och den tredelade pistillen föreställde de tre spikarna med vilka Kristus fästes vid korset.

Släktet består av cirka 500 passionsblommeväxter, varav de allra flesta är klätterväxter. Många arter härstammar från Amerika, men de finns även i Australien och Asien.

Många arter inom släktet är giftiga, men passionsfrukt (Passiflora edulis) odlas i stora kvantiteter i Västindien och södra Florida. Läkepassionsblomman (Passiflora incarnata) används ofta i örtteer och även medicinskt, då den verkar muskelavslappnande och lätt ångestdämpande.