Dendrobium orkidé skötsel

I denna guide:

Dendrobium är namnet på ett stort genus i orkidéfamiljen Orchidaceae. Vi känner i dag till över 1200 olika Dendrobium arter. Det finns även en stor mängd tillgängliga hybrider, t ex de berömda Dendrobium nobile varianterna.

Dendrobium orkidéer kallas ibland för ”orkidéer av Phalaenopsis typ”, eftersom deras blommor liknar blommorna hos en orkidé från det mer välkända genuset Phalaenopsis. Det är dock tämligen stor skillnad på dessa två genus. Dendrobium orkidéer kommer till exempel fälla sina blad varje höst, medan Phalaenopsis orkidéer behåller sina blad året runt.

Vilda Dendrobium orkidéer återfinns i flera olika vitt skilda naturtyper, och för att veta exakt vad din Dendrobium orkidé vill ha är det därför bäst att kolla upp i vilken miljö den skulle ha växt i det vilda. Dendrobium orkidéer växer på så vitt skilda platser som i de tropiska skogarna i Asien, på de höga, kalla bergen i Himalaya och i de torra, varma delarna av Australien. De rekommendationer du återfinner här nedanför är endast generella, och du kan behöva modifiera dem för att bättre passa just din Dendrobium orkidé.

Dendrobium

Dendrobium orkidé – plantering och omplantering

Dendrobium orkidéer är epifyter eller litofyter, vilket innebär att de inte växer i jorden som vanliga växter utan återfinns på trädgrenar eller klippor. Detta innebär att de är vana vid att vattnet snabbt rinner undan efter varje regn, och att tvinga dina Dendrobium orkidéer att stå i blöt blomjord är inte hälsosamt för dem.  Välj istället ett substrat som snabbt låter vattnet rinna undan efter varje vattning. Om krukan är mindre än 15 centimeter kan du blanda 10 delar tämligen finkornig bark med en del orkidéjord. Om krukan är större, kan du istället använda medium grov bark.

En Dendrobium orkidé bör planteras om vart annat år. När blomningen är över på våren är den bästa tiden på året för omplantering, men du kan också omplantera när du ser de första tecknen på nytillväxt. Om substratet blir dåligt, t ex på grund av mögel, bör du omplantera så snart som möjligt. Det samma gäller substrat som inte längre dränerar väl.

Dendrobium orkidé – temperatur

Generellt sett uppskattar Dendrobium orkidéer en miljö där nattemperaturen är något lägre än dagstemperaturen. Den rekommenderade dagstemperaturen är 24 – 29˚ C, men under natten får temperaturen gärna sjunka ned till 15.5 – 18˚ C. Dendrobium orkidéer måste skyddas mot mer extrema temperaturer, både uppåt och nedåt. Enstaka incidenter där en frisk och väletablerad orkidé exponeras för olämpliga temperaturer är normalt sett ingen fara, men om det händer ofta eller under längre tidsrymder kommer orkidén skadas eller till och med dö.

Dendrobium orkidé – ljus

En Dendrobium orkidé bör skyddas mot den starka solen mitt på dagen och föredrar skugga mellan klockan 11 och 15. Under morgonen och eftermiddagen mår den mycket bra av att exponeras för direkt solsken. Om bladen blir mörkgröna har din Dendrobium orkidé troligen fått för lite ljus. Om de istället blir gula bör du skydda den mer mot solen.

Dendrobium orkide

Dendrobium orkidé – vatten

Dendrobium orkidéer är epifyter eller litofyter, vilket innebär att de växer på trädgrenar eller klippor i naturen. De är därför vana vid att vattnet kvickt rinner undan efter varje regnskur och mår inte bra av att stå i ett vått substrat. Låt alltid substratet torka ut ordentligt innan du vattnar igen. Om substratet dränerar dåligt bör det bytas.

Dendrobium orkidé – näring

De flesta Dendrobium orkidéer mår bra av att få kväverik orkidénäring året runt. Det är viktigt att inte överdosera. Näringstillförsel måste alltid balanseras med andra faktorer, t ex solljus.