Phalaenopsis orkidé skötsel

I denna guide:

Phalaenopsis är namnet på ett genus i orkidéfamiljen Orchidaceae. Vi känner idag till runt 60 olika Phalaenopsis arter och det finns även en rik samling av olika hybrider. Flera av våra mest välkända orkidéer tillhör Phalaenopsis genuset. Du kan ofta finna dem inte bara i blomsterbutiker, utan även hos välsorterade snabbköp, inredningsbutiker mm. Deras popularitet beror bland annat på att de trots sin delikata skönhet faktiskt är mycket robusta jämfört med många andra orkidéer. Blomningen kan pågå i flera månader och det är också möjligt att få en Phalaenopsis orkidé att blomma mer än en gång per år.

Vilda Phalaenopsis orkidéer växer på trädgrenar eller klippor, och många arter trivs bäst under skyddande trädkronor i fuktiga låglänta skogar i varma klimat. Du kan dock även finna Phalaenopsis arter i områden som utsätts för torrsäsonger eller kalla vintrar. Phalaenopsis orkidéerna hör hemma i Asien och Australien. I Australien växer de enbart i de norra delarna av landet. I Asien förekommer Phalaenopsis orkidéer från Himalaya till Filipinerna.

Phalaenopsis

Phalaenopsis orkidé – plantering och omplantering

De flesta Phalaenopsis orkideer är epifyter (växer på trädgrenar), men det finns även litofytiska arter (växer på klippor och stenar). Båda sorterna är vana vid att vattnet snabbt rinner undan efter varje regn och de kommer därför inte att må bra om de tvingas stå i blöt blomjord. Det är mycket viktigt att välja ett substrat som är bra på att leda bort vatten, t ex en mediumgrov barkmix.

En Phalaenopsis orkidé behöver omplanteras ungefär vart annat år. Du behöver normalt sett inte ge orkidén en större kruka vid varje omplantering eftersom Phalaenopsis orkidéer växer uppåt utan att sprida sig. Om substratet börjar bli dåligt, t ex förlorar sin goda dräneringsförmåga eller blir infekterat av mögel, bör du omplantera så snart som möjligt. När en Phalaenopsis orkidé omplanterats bör man vara restriktiv med vattningen tills de nya rötterna blivit väletablerade.

Phalaenopsis orkidé – temperatur

Phalaenopsis orkidéer uppskattar miljöer där temperaturen sjunker nämnvärt på natten. Den ideal dagstemperaturen är 24 – 29˚ C. Under natten kan temperaturen tillåtas sjunka en hel del, men helst ska den hållas över 15.5˚ C. En frisk och väletablerad Phalaenopsis orkidé kan vanligen hantera kortvarig exponering för alltför varma eller kalla temperaturer, men långvarig eller frekvent exponering måste undvikas. Knoppen är extra känslig och låga temperaturer kan få plantan att sluta knoppas.

Phalaenopsis orkidé – ljus

Ett av skälen till att Phalaenopsis orkidéer är så populära som inomhusplantor är att de ofta klarar sig utmärkt med de ljusförhållanden som normalt råder inomhus. Många Phalaenopsis arter hör hemma i skogen där de växer skyddade under trädens kronor. De föredrar därför indirekt solljus och kan lätt skadas av alltför starkt direkt ljus. Om bladen börjar bli gula kan det vara en bra idé att flytta din Phalaenopsis orkidé till en mer skyddad del av ditt hem. Om de istället blir mörkt gröna är det ofta ett tecken på att orkidén behöver mer ljus.

Phalaenopsis orkide

Phalaenopsis orkidé – vatten

Eftersom Phalaenopsis orkidén är epifytisk eller litofytisk trivs den inte alls bra om den tvingas stå i ett blött substrat. Vattna inte mer än vad som krävs för att hålla substratet något fuktigt precis under ytan. I de flesta inomhusmiljöer räcker det att vattna en Phalaenopsis orkidé en gång i veckan, men exakt hur ofta och hur mycket du bör vattna din orkidé påverkas naturligtvis av flera olika faktorer, inklusive temperatur och luftfuktighet.

Phalaenopsis orkidé – näring

Många Phalaenopsis orkidéer skadas av välmenande ägare som tvångsmatar dem med stora mängder orkidénäring. En Phalaenopsis orkidé mår bra av att få kväverik orkidénäring 12 månader om året, men det är viktigt att inte ge för mycket. Näringstillförsel måste alltid balanseras mot andra faktorer och övergödning kan ställa till stor skada.