Fågelbobräken

Namn: Fågelbobräken
Vetenskapligt namn: Asplenium nidus

Fågelbobräcken ormbunke

Storlek: Fågelbobräken kan bli upp till 120 cm höga och nästan lika breda i krukor. De har hela, breda blad som är ljusgröna och glansiga som kan bli meterlånga. De kan bli 180 cm höga när de växer vilt

Läge: De trivs på mycket ljusa platser och vill ha det varmt. Undvik att placera en Fågelbobräken i direkt solljus eller i kyla då bladen lätt får bruna fläckar. Står de för mörkt krusar bladen ihop sig. De passar bäst i ljusa öster eller norrfönster.

Blomning: De här växterna är gröna året runt men blommar inte.

Vattning: Vattnas med jämna mellanrum och jorden vill hållas fuktig men inte våt då det kan skada rötterna. Vattnet får inte innehålla kalk och undvik att vattna den i mitten utan försök att vattna på sidan, annars kan bladen bli skadade. Duscha den gärna då och då.

Gödning: Vill ha en svag dos näringslösning vid vattning eller näringspinnar under växtperioden. Kräver mycket lite näring eller ingen under vintern.

Jord: Planteras med vanlig såjord som kan blandas med krossade lecakulor eller sand.

Förökning: Fågelbobräken är en kryptogam och förökas med sporer. De sitter som svarta streck på undersidan. De kan även delas genom att sära på rötterna och dela den.

Fågelbobräken

Allmänt: Fågelbrobräken kommer ursprungligen från Afrika och Östasien där de växer vilt även nu. De växer i trädkronornas grenvinklar.

De unga plantorna ska omplanteras varje år men de äldre bara vartannat.
Plantorna drabbas nästan aldrig av sjukdomar eller skadedjur.

Fågelbobräken är en av de populäraste av ormbunksarterna. De är mycket vackra med sina hela och mycket glansiga blad som växer uppåt som en skål. I bladrosetten växer små knoppar, som ska bli nya blad, i en liten samling och de påminner verkligen om ett fågelbo. När de får nya blad rullar de upp sig som en spira innan de får den vackra böjningen. De nya bladen är ömtåliga de första veckorna och man bör vänta innan man dammar av dem. När de är mer mogna ska de dammas av ofta för att mår bra.