Ormbunke, Bräken

Namn: Ormbunke, Bräken

Vetenskapligt namn: Pteridophyta spp

ormbunke

Storlek: Pteridophyta (Ormbunksväxter) är en division växter med en enorm mängd olika förgreningar och inbördes relativt olika arter. De växer som buskar och träd och kan bli allt från någon decimeter till ett många meter höga, beroende på art.

Läge: Trivs bra i varma och fuktiga miljöer som är skuggade för direkt solljus. Inomhus gärna i östliga fönster.

Blomning: Även om vissa handlare ofta hävdar att Rosenincarvillea är en blommande ormbunke, är det inte sant. Det finns inga blommande ormbunkar. Däremot är de städsegröna, perenna och i vissa fall även tåliga vinterväxter.

Vattning: Vattnas rikligt, men kan tillåtas att torka ut en aning mellan vattningarna. Duschas gärna dagligen. Var försiktig med övervattning, eftersom det är den vanligaste orsaken till att ormbunkar gulnar och dör.

Gödning: Under växtperioden tillsätts regelbundet vanlig växtnäring.

Jord: Väl dränerad, näringsrik jord med inslag av mull.

Förökning: Kan förökas genom delning, förslagsvis i samband med omplantering under våren.

ormbunkar

Allmänt: Ormbunken förökar sig i vilt tillstånd genom att organ som kallas sporangier bildar ett kvinnligt könsorgan (arkegon) och ett manligt som producerar spermier. Vid fuktigt väder simmar spermierna över till det kvinnliga könsorganet och befruktar ägget som utvecklats i arkegonet. Utifrån det befruktade ägget bildas en ny planta.

Ormbunken är en av de äldsta landlevande organismerna på jorden. Den tog sig upp på land under devontiden för cirka 400 miljoner år sedan och sedan dess har den utvecklats i många olika riktningar. Idag går uppgifterna isär om hur många ormbunksarter som finns. Troligen är antalet mellan 10-20 000 arter, spridda över stora delar av världen.

Det svenska namnet Ormbunke kommer sig av att man förr använde ett extrakt av ormbunkarnas rötter för att driva ut magmask (som förr kallades orm). Vissa arter, som Stensöta, är även ätbara.
Ormbunken är en väldigt tålig växt som ofta odlas i trädgårdar, som inneväxter och i amplar och på piedestaler.