Rumsask

Namn: Rumsask
Vetenskapligt namn: Radermachera sinica

rumsask närbild

Storlek: I vilt tillstånd upp till 30 meter högt träd med 1 meter bred stam. Som krukväxt ofta mellan 30 centimeter och 3 meter. Numera finns dvärgvarianter som sällan når över tre meter.

Läge: Skuggat till soligt läge, gärna i litet fuktigare miljö. Under vintern gärna i söderfönster utan värme underifrån.

Blomning: Blommar sällan inomhus. Blommorna är gula och formade som cirka 7 centimeter långa klockor. För att blomma kräver den mycket ljus och en väl fuktad miljö.

Vattning: Jorden bör hållas fuktig, men inte blöt. Skyddas från uttorkning, och för hög kalkhalt i vattnet.

Gödning: Svag näringslösning, fri från kalk, varannan vecka under sommaren. Vintertid en gång i månaden.

Jord: Planteras om under vårmånaderna. Jorden bör vara fri från kalk, porös och väl dränerad.

Förökning: Frösådd under våren. Det kan vara svårt att komma över frön, då de inte får vara för gamla. Det går även att sätta om sticklingar direkt i nya krukor.

rumsask

Allmänt: Rumsasken är ett städsegrönt träd som har sitt ursprung i de subtropiska bergsområdena i sydöstra Kina och Taiwan. Artnamnet Sinica betyder också just ”från Kina”. Dess blad är rombiska och blir 20-70 centimeter långa och 15-25 centimeter breda. De är uppdelade i ett flertal glansiga delblad som varierar mellan 2-4 centimeter i längd.

Rumsasken är väldigt snabbväxande och det är ofta svårt att behålla den form den har när man köper den i butik. Den blir gärna betydligt mer långsträckt med tiden, och bladen ljusnar. Det är inte ovanligt att rumsasken blir aningen krum efter att ha beskurits.

Det kan vara bra att vara litet försiktig med rumsasken, då den är väldigt känslig för tobaksrök och även etylengas. Den är även känslig för vissa typer av skadedjur, som bladlöss, trips, vita flygare och spinnkvalster. Detta gäller inte minst om den utsätts för torka eller drag.