Rumsgran

Namn: Rumsgran
Vetenskapligt namn: Araucaria heterophylla

rumsgran

Storlek: Rumsgranen kan bli upp till 60m när den får växa ostört på sin naturliga växtplats. I kruka kan den bli upp till 2m.

Läge: Den här växten trivs som bäst när den får stå där det är mycket ljust men inte i stark sol.. Kan stå i skuggan men då är risken att barren börjar att sloka om det blir för mörkt. Ett uterum som är inglasat och frostfritt är perfekt för Rumsgranen då den vill ha under 12Cº på vintern men den  tar skada om den står under 4C°

Blomning: Rumsgranen är en växt som är grön året om men har sin blommning under våren och sommaren. Den ser ut som en vanlig gran fast med mjuka, vintergröna barr som sitter på femflikiga grenställningar.

Vattning: Bör vattnas med kalkfritt vatten och jorden ska helst vara lätt fuktig. Se till att den får tillräckligt med vatten under sommarn. Eftersom Rumsgranen vill stå svalt under vintern ska den vattnas mer sparsamt då..

Gödning: Från våren fram till hösten kan man vattna den med en halv dos näring en gång i veckan.

Jord: Vanlig planteringsjord. Se till att den är planterad i en kruka som har bra dränering

Förökning: Sticklingar och frösådd. Ta 15-20 cm långa sticklingar under sommaren. För försäljning odlas den fram med frön.

rumsgrann

Denna rumsgran behöver mer ljus och mer frekvent vattning.

Allmänt: Rumsgranen kommer ursprungligen från Norfolk Island som ligger utanför Australien. Den tillhör araukariaväxterna som är uppkallade efter Arauco-en provins i Chile.

Rumsgranen har de hälsobefrämjande egenskaperna att den i viss mån minskar halten av formaldehyd i luften och den höjer luftfuktigheten genom att den avdunstar vatten.

Om den står där det är torr luft angrips den lättare av Spinnkvalster, vilket gör att det är bra att den duschas med jämna mellanrum.

Barrar Rumsgranen är det troligt att det beror på att den inte får tillräckligt med ljus,vattnas för mycket under vinterperioden eller står för varmt. Ska den användas som julgran bör man tänka på att den har klenare grenar, och därför inte hänga för tunga grejer i dem..

Rumsgranar kan ses växa vilt på Norfolk men finns även i full storlek på Kanarieöarna eller Madeira.Då den växer långsamt och ofta utsätts för naturkatastrofer som orkaner är det ganska ovanligt att de hinner nå full storlek i andra delar av världen.