Vanda orkidé skötsel

I denna guide:

Vanda är namnet på ett genus i orkidéfamiljen Orchidaceae. Order är hämtat från det indiska språket sanskrit. I Indien kan du finna en omfattande samling vilda Vanda orkidéer, men Vanda orkidéer hör även hemma i många andra länder i Sydostasien, inklusive Indonesien, Filipinerna och Nya Guinea. Vilda Vanda orkidéer växer också i södra delarna Kina och i bergskedjan Himalaya. Vanda orkidéer hör även hemma i Australien där du kan hitta dem i de norra delarna av landet. Vanda orkidéer har blivit populära bland annat tack att en enda blomstängel kan blomma i över 8 veckor. Om du tar väl hand om din Vanda orkidé är det möjligt att få den att blomma mer än en gång om året.

vanda orkide

Blå vanda orkide

Vanda orkidé – plantering och omplantering

De flesta Vanda orkidéer är epifyter (växer på trädgrenar), men du kan även finna litofytiska (växer på klippor) och terrestriella (växer i jorden) arter. För att kunna ge din Vanda orkidé optimal skötsel är det därför en bra idé att ta reda på hur den skulle ha växt i det vilda. Generellt sett är epifyter och litofyter mer känsliga mot att ”stå med våta fötter” än orkidéarter som växer i jorden. Ett grovt och väldränerande substrat, t ex mediumgrov bark, brukar dock fungera bra för alla tre sorterna.

Plantera inte om din Vanda orkidé för ofta eftersom det bara stör den i onödan. Det går bra att vänta tills plantan har vuxit ur sin gamla kruka, vilket normalt brukar ta runt 2-3 år. Om du märker att substratet blivit dåligt, t ex förlorat sin goda dräneringsförmåga eller blivit infekterat av mögel, bör du dock plantera om orkidén så snart som möjligt.

Vanda orkidé – temperatur

Vanda orkidéer uppskattar om du låter rumstemperaturen sjunka något under natten. Den rekommenderade dagstemperaturen är 24 – 29˚ C, medan den ideala nattemperaturen ligger mellan 18 och 24˚ C.  Friska och väletablerade Vanda orkidéer kan vanligtvis hantera tillfällig exponering för temperaturer över och under det rekommenderade spannet, men långvarig eller frekvent exponering för olämpliga temperaturer kommer att skada eller till och med döda plantan.

Vanda orkidé – ljus

Vanda orkidén uppskattar mycket solljus, men bör skyddas mot stark middagssol. Orkidén mår bäst på en plats där den får gott om direkt solljus under morgon och eftermiddag, men skuggas från de allra starkaste strålarna mellan klockan 11 och 15. Om bladen börjar bli gula behöver din orkidé troligen skyddas mer. Om bladen istället blir mörkt gröna är det ett tecken på att den får för lite ljus. Försök hitta en plats där bladen håller sig ljusgröna.

vanda

Vanda orkidé – vatten

Ingen Vanda orkidé mår bra av att tvingas stå med blöta fötter, även om epifyterna och litofyterna normalt sett är mer känsliga än de Vanda orkidéer som växer i jorden. Övervattning måste därför undvikas. Låt substratet torka ut ordentligt innan du ger din Vanda orkidé mer vatten. Det är också viktigt att hålla koll på substratets dräneringsförmåga.

Vanda orkidé – näring

Om din Vanda orkidé får tillräckligt med näring kan den blomma mer än en gång per år, men det är viktigt att inte övergöda den. Näring måste alltid balanseras med andra faktorer. En kväverik orkidénäring kan användas 12 månader per år.