Brudblomma, Brudorkidé

Namn: Brudblomma, Brudorkidé
Vetenskapligt namn: Phalaenopsis spp

brudblomma

Storlek: Blomstängeln kan bli upp till en meter hög, de elliptiska bladen upp till 30 centimeter långa och blommorna upp till 8 centimeter stora.

Läge: Vill stå ljust, men inte i direkt solljus. Gärna varmt, upp till 30 grader, på sommaren. Uppskattar en något lägre temperatur nattetid och under vintern. Trivs bra i fuktigare miljöer.

Blomning: Blommorna grupperar sig tätt i toppen på stängeln och kan faktiskt blomma under stora delar av året, beroende på vilken variant man avser. De flesta brudorkidéer som säljs i Sverige är hybrider och av dessa blommar de flesta oftast under vintern eller våren.

Vattning: De flesta orkidéer har bulber för lagring av vätska, men dessa saknas på brudorkidén. Därför är det viktigt att den hålls jämnt fuktig under blomningen. Duschas ofta, men dock ej på utslagna blommor. Kan tillåtas torka upp en aning mellan vattningarna då den inte blommar.

Gödning: Tillsätt en svag dos orkidénäring varannan vecka under sommarhalvåret och en gång i månaden under resterande del av året. Undvik kalk i jord, vatten och näringstillskott.

Jord: Planteras om under våren i grunda och gärna transparenta krukor. Använd helst särskild jord rik på mull för orkidéer. Se till att luftrötterna får gott om utrymme ovanför jorden och krukkanten.

Förökning: Det går att föröka brudblomman med frön, men det är svårt och normalt är det lättare att lämna det åt fackmännen.

brudorkide

Allmänt: Brudblomman är en av våra vanligare orkidéer. De flesta varianter är hybrider och blommorna är i de flesta fall vita eller rosa med inslag av rött. I vilt tillstånd växer den som epifyt i trädklykor eller urholkningar av olika slag, där den livnär sig på förmultnande växtdelar. Ursprunget finner vi i Australien och delar av Asien.

Brudblomman anses vara en av de mer lättskötta orkidéerna och kan ibland även kallas för en bra nybörjarorkidé, men man bör vara försiktig i torrare miljöer eftersom dessa ibland kan öka risken för angrepp av spinnkvalster och sköldlöss.