Orkidé skötsel

I denna guide:

orkide

Många olika faktorer måste hållas i åtanke när man ska ta hand om en orkidé. Orkidéer påverkas bland annat av

  • Dag- och nattemperaturen
  • Solljus
  • Koldioxid
  • Näringsförhållanden
  • Luftfuktighet
  • Vattning och hur bra dräneringen fungerar
  • Omplantering
  • Parasitangrepp
  • Ansning

Det är viktigt att tänka på att olika orkidéarter har olika växtsätt och härstammar från olika områden och att deras önskemål därför kan variera en hel del. Vissa sorter mår t ex bra av en rejält sänkt nattemperatur, medan andra är oerhört känsliga för låga temperaturer. Vissa behöver starkt solsken, medan andra är vana vid ett liv under skyddande trädkronor i det vilda och därför föredrar indirekt solljus. Inga orkidéer mår bra av att stå i våt, kompakt planteringsjord, men generellt sett kommer de orkidéer som i det vilda växer på trädgrenar och klippor hantera det ännu sämre en de som i alla fall är utvecklade för att ha sina rötter i jord. Det är också värt att notera att många av de orkidéer vi finner i handeln är kommersiellt framtagna hybrider och att deras krav och tålighet kan skilja sig nämnvärt från de vilda arter från vilka de skapats.

Luftfuktighet

Ett stort antal av världens orkidéarter härstammar från fuktiga områden, t ex regnskogen. Detta innebär att många orkidéer inte mår så bra i våra moderna hem och kontor, eftersom luften där ofta är för torr. För många populära orkidéarter och orkidéhybrider är den rekommenderade luftfuktigheten dagtid minst 50-70 procent. Om dina orkidéer verkar vantrivas kan det därför vara en bra idé att försöka öka luftfuktigheten omkring dem. Det är dock viktigt att tänka på att luftfuktighet måste balanseras mot andra faktorer, framförallt ljus och temperatur. Att enbart höja luftfuktigheten utan att ge orkidén lämpliga mängder ljus och korrekt temperatur kan orsaka problem.

Vattning, sprayning etcetera

Morgon, förmiddag och den tidiga eftermiddagen är den bästa tiden på dygnet för vattning, och det samma gäller om du vill spraya eller på annat sätt fukta dina orkidéer. Det finns många professionella odlare som ger sina orkidéer extra fukt senare på dagen, och till och med på natten, men för en oerfaren person är det bäst att undvika. Temperaturen sjunker normalt under sen eftermiddag och kväll, vilket innebär att det kan bildas en hel del kondens. När kondensen skapar en film av vatten över orkidén ökar risken för mögel och förruttnelse. Det är därför säkrare att ägna sig åt vattning med mera under den tid på dagen då temperaturen är som högst och orkidén får gott om ljus.

rosa orkideer

Hur du kan göra en stentallrik för din orkidé

Om luften i ditt hem eller på ditt kontor är för torr, kan du öka luftfuktigheten genom att arrangera en stentallrik åt din orkidé. Välj ut ett fat med kanter eller en låg skål och fyll den med stenar. Detta kan givetvis göras mycket dekorativt, men det fungerar lika bra med en vanlig plastbunke och några högst normala gråstenar – dina orkidéer bryr sig inte om estetik. Fyll på med vatten tills vattenytan hamnar precis under topparna på stenarna. Placera krukorna med dina orkidéer ovanpå stenarna och låt dem njuta av vattnet som sakta avdunstar. Det är viktigt att hålla vattennivån under toppen av stenarna, eftersom orkidéer inte tycker om att stå ”med blöta fötter”. Om botten av orkidékrukan vilar direkt mot vattnet kan problem lätt uppstå.

Hur du sköter om din stentallrik

En del använder gifter för att motverka algväxt på stenarna, men det är egentligen onödigt eftersom det räcker att regelbundet tvätta av stenarna och skålen samt byta ut vattnet helt och hållet. Blanda till en mycket mild blekmedelslösning och tvätta med varannan eller var tredje månad. Om stentallriken står mycket soligt och du har stora problem med alger kan du behöva tvätta något oftare om du vill undvika algerna.

Läs mer om hur man sköter olika sorters orkideér:
Cattleya orkidé
Cymbidium orkidé
Dendrobium orkidé
Phalaenopsis orkidé
Vanda orkidé